Tapiolan kehitysprojekti 2000–2020

Tapiolan kehitysprojektin (2000–2020) tavoitteena on Tapiolan ja erityisesti sen liikekeskustan uudistaminen palvelemaan länsimetroa. Vaiheittain toteutettavaan projektiin kuuluu metroaseman rakentaminen Merituulentien alle, joukkoliikenneterminaalin ja maanalaisten pysäköintilaitosten toteuttaminen, sekä uusien asuntojen rakentaminen keskustaan yli 2000 ihmiselle. Samalla alueen palveluita lisätään ja uudistetaan.

Projektin ensimmäisiin etappeihin kuuluivat ns. Tapiola Park -kalliopysäköintilaitoksen rakentaminen (450 autopaikkaa), sekä kauppakeskus AINOAn avaaminen entisen Sokoksen kiinteistön peruskorjattuihin tiloihin (2013). Työt jatkuvat edelleen pysäköintilaitoksen laajentamisella (ns. Tapiola Parkin kakkosvaihe) ja Stockmannin uuden tavaratalon rakentamisella entisen K-marketin kiinteistön paikalle (ns. AINOAn kakkosvaihe). Viimeisimmän tiedon mukaan Tapiolan Stockmann siirtyy nykyiseltä paikaltaan AINOAn laajennusosaan vuonna 2017, jolloin vanha kiinteistö puretaan. Liikekiinteistöjen päälle rakennetaan asuntoja viherkansineen. Kaiken kaikkiaan uudistusten on määrä valmistua 2020–luvun alkuun mennessä.

Lisätietoja Tapiolan liikekeskustan uudistusten aikatauluista ja tulevista palveluista on luettavissa Tapiolan Keskuksen omalta internet-sivustolta: www.tapiolankeskus.fi/fi/Tapiola-uudistuu.

Tulevaisuuden Tapiolan keskustan havainnekuva
Havainnekuva Tapiolan liikekeskustan uudistamisesta. Kuva: Espoon kaupunki

Havainnekuva Länsituulenkujasta
Havainnekuva Länsituulenkujasta uudistettuna kävelykatuna. Vasemmalla Stockmannin uusi kiinteistö. Kuva: Espoon kaupunki

Metron tulo lisää uusien asuin- ja työpaikka-alueiden rakennuspaineita myös liikekeskustan ulkopuolella. Erilaisia kaavamuutoksia on vireillä kymmeniä. Lisäksi suunnitelmiin kuuluu katu- ja liikennehankkeita, puistosuunnitelmia (joista suurimpana Leimuniityn kunnostus), sekä asuntojen korjausrakentamista.

Tapiola on yksi Suomen kansallismaisemista ja käytännössä ainoa Espoon alue, joka on tunnettu maailmanlaajuisesti. Asukasyhdistys Tapiolan Kilta tähdentää, että uusien asukkaiden saaminen Tapiolaan on tärkeä asia, ja että kohtuullinen lisärakentaminen on kannatettavaa. Rakentaminen tulee kuitenkin toteuttaa asukkaita kuunnellen ja siten, että Tapiolan kulttuurimaisema säilyttää identiteettinsä.

Nykyisen Tapiolan ehkä suurimpana uhkana voidaan pitää alueen rappeutumista ja hoidon puutetta, sekä Espoon kaupungin maankäytön liian tehokkaita tavoitteita. Moni kaupungin asemakaavamuutos tähtää puhtaaseen tehorakentamiseen, joka on lähtöisin metron sanelemista taloudellisista tavoitteista – ei viihtyisän asuinympäristön luomisesta ihmisille. Samalla puutarhakaupungin nykyisten alueiden kunnostukselle ja ympäristönhoidolle ei osoiteta tarpeeksi huomiota. Tämä näkyy mm. hoitamattomina istutuksina, holtittomana puiden harventamisena ja rapistuvina kiinteistöinä.

Leimuniitty maaliskuussa 2015
Leimuniitty maaliskuussa 2015. Kun uutta rakennetaan, ei vanhaa tule jättää vuosiksi retuperälle. Kuva: Kati Miettinen

Tapiolan Jääpuutarhan huoltotie maaliskuussa 2015
Tapiolan "Jääpuutarha" ja keskusaltaan ympäristö maaliskuussa 2015. Kuva: Kati Miettinen

Tapiolan Kilta kokee, että asukkaiden mielipide ei ole tullut kyllin vahvasti esiin Tapiolan uudistamissuunnitelmissa. Lukemattomia hankkeita on hyväksytty puhtaasti metron vaatimiin rakennustavoitteisiin vedoten, välittämättä asukkaiden tahdosta säästää esimerkiksi tärkeitä virkistysalueita rakentamiselta (ks. esim. Kaupinkallion metsän kaavamuutos). Toisaalta on myös yksittäisiä hankkeita, joiden suunnittelussa asukkaita on kuunneltu (ks. esim. Steniuksenkummun kaavamuutos).

Tapiolan Kilta pyrkii löytämään keinoja, joilla asukkaiden paikallistuntemusta ja monipuolista osaamista voitaisiin entistä paremmin tuoda mukaan Tapiolan kehittämisessä. Mielestämme tärkeää on saada asukkaat mukaan vuorovaikutteiseen päätöksentekoon ja rakennushankkeiden suunnitteluun jo niiden valmisteluvaiheessa, jotta esim. turhilta valituskierroksilta voidaan välttyä.

Kilta korostaa Tapiolan arvokkaan asuinympäristön, arkkitehtuurisuunnittelun ja kulttuurihistoriallisten ominaispiirteiden ja kaupunkikuvan säilyttämistä alueen kehittämisessä. Toimintamme perustana on tulevaisuuden Tapiola vehreänä, väljänä ja asukaslähtöisesti kehittyvänä asuinalueena, missä ihmisten tarpeet menevät Heikki von Hertzenin periaatteiden mukaisesti jatkossakin edelle muista suunnittelutavoitteista.

Lisätietoa Tapiolan Killan aktiivitoiminnasta yksittäisten kehityshankkeiden näkökulmasta on luettavissa täältä.

Tapiola vanhassa postikortissa. Kuva: Pentti Harala
Tapiolan puutarhakaupungin idylliä 1960- tai 70-luvulla. Kuva: Pentti Harala (vanha postikortti)

Etela-Tapiolan uusia asuinkerrostaloja

Kaupinkallion pistetalot
"Metroasemien ympäristöt tulee kaavoittaa tiiviisti" on Espoon kaupungin vahva näkemys Tapiolan keskustan kehittämisestä 2010-luvulla. Ylemmässä kuvassa Etelä-Tapiolan uudisrakennuksia huhtikuussa 2014, alemmassa kuvassa Kaupinkallion metsän paikalle (vastoin lähiasukkaiden tahtoa) rakennettu kerrostalo maaliskuussa 2015. Kuvat: Kati Miettinen

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Yhteistyössä

Twitter