Äänestyslistat Steniuksenkummun asemakaavan hylkäämisestä

Steniuksenkummun kaavamuutos (Steniuksenkumpu, 213600on yksi harvoista Tapiolan kaavahankkeista, joka on kaatunut valtuuston äänestyksessä asukkaiden toivomusten eduksi.

Steniuksenkummun alueelle Merituulentien eteläpuolella on kaavoitettu mm. puistojen paikalle asuinkerrostaloja, joiden yhteislaajuus oli alunperin yli 17 000 km2. Monet asukkaat ja Kilta ovat peräänkuuluttaneet kevyempää rakentamista.

Valtuuston päätöksellä (2010) rakennusmassaa pienennettiin n. 12 000 km2 tasolle. Hanke on edelleen kesken. 

Valtuusto 24.5.2010:

Kokouksessa äänestettiin valtuutettu Nina Knaapilan (Vihr.) esityksestä hylätä esillä ollut kaavaehdotus, ja palauttaa se valmisteluun.

Knaapila teki seuraavan palautusehdotuksen:
”Valtuusto päättää palauttaa asian kaupunkisuunnittelulautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.
Alue on osa Tapiolan puutarhakaupungin valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristöä (VAT-alue). Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on merkitty nykyisellään säilytettäväksi alueeksi, mikä tarkoittaa, että alueen asemakaavaa muutettaessa turvataan nykyisen rakennuskannan säilyminen ja ympäristökuvaan soveltuva kehittäminen. Voimassaolevassa asemakaavassa alue on päiväkodille varattua Y-tonttia (rakennusoikeus 1 700 km2) lukuun ottamatta varattu puistoksi.
Koska alue sijaitsee lähellä Tapiolan keskusta ja metroasemaa, on asuinrakentaminen sinänsä perusteltua. Kun huomioidaan sijainti VAT-alueella, yleiskaavan merkintä sekä se, että rakennusoikeutta haetaan pääosin kaavan mukaiseen puistoon, on esityksen mukainen rakennusoikeus 17 450 km2 kuitenkin täysin ylimitoitettu. Esitetty rakennusoikeus vastaa tehokkuuslukua 1,08, kun esimerkiksi viereisen Suvikummun maamerkkinä olevan As Oy Suvikulman tehokkuusluku on 0,78.
Jotta alueelle voidaan säilyttää Tapiolan puutarhakaupungin luonne, on asemakaavan uudelleenvalmistelussa on huomioitava seuraavat asiat:
- kaavan rakennusoikeutta pienennetään nykyisestä 17 300 km2:sta noin 12 000 km2:een, jolloin suunnittelussa voidaan nykyistä paremmin huomioida alueen ominaispiirteet
- rakennukset sijoitetaan siten, että Merituulentietä molemmin puolin reunustava Tapiolalle ominainen vihervyöhyke säilyy yhtenäisenä.”
Byman kannatti Knaapilan palautusehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusehdotus, joten seuraavien puhujien on kohdistettava puheensa palautukseen.
Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat palautusehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka vastustavat palautusehdotusta, äänestävät "ei".

Tapiolan Killan kanssa samassa linjassa ovat ne valtuutetut, jotka äänestivät "Jaa":

 • Jaa
 • Aropaltio Kirsi (Vihr.)
 • Backman Marita (SFP)
 • Byman Kurt (PerusS/Sit)
 • Elo Tiina (Vihr.)
 • Erkama Ritva (Kok.)
 • Grundström Mia (SFP)
 • Haglund Carl (SFP)
 • Hemming Hanna-Leena (Kok.)
 • Hertell Sirpa (Vihr.)
 • Hiltunen Leo (PerusS/Sit.)
 • Hintsala Mikko (Kesk.)
 • Holma Jussi (Kesk.)
 • Huhta Seppo (PerusS/Sit.)
 • Johansson Ulf (Vårt Esbo)
 • Kankkonen Stig (SFP)
 • Kasvi Jyrki (Vihr.)
 • Kemppi-Virtanen Pirjo (Kok.)
 • Knaapila Nina (Vihr.)
 • Kuronen Matti (Vihr.)
 • Lampi Veera (Vihr.)
 • Laukkanen Antero (KD)
 • Matikka Marjo (Vihr.)
 • Mikkola Merva (Vihr.)
 • Oila Kimmo (Kok.)
 • Pihlman Marjo (PerusS/Sit.)
 • Pursula Tiina (Vihr.)
 • Rastimo Kaisa (SDP)
 • Rossi Yrjö (Kesk.)
 • Savola Terttu (KA)
 • Sonkeri Seppo (PerusS/Sit.)
 • Särkijärvi Jouni (Kok.)
 • Tallqvist Tarja (KD)
 • Tiainen Jani (PerusS/Sit.)
 • Weurlander Katinka (SFP)
 • Ei
 • Aherto Suvi (Kok.)
 • Alaviiri Kaisa (Kok.)
 • Almqvist Fredrik (SDP)
 • Guzenina Maria (SDP)
 • Holst Jan (Kok.)
 • Jungner Maria (SDP)
 • Jääskeläinen Jarmo (Kok.)
 • Karhula Jukka (Vas.)
 • Klar Harriet (SDP)
 • Kling Eero (Kok.)
 • Konttas Ari (Kok.)
 • Kuusisto Kari (Kok.)
 • Laakso Tommi (Kok.)
 • Lehtola Ville (Kok.)
 • Leppäkorpi Jaana (SDP)
 • Luomaranta Ritva-Liisa (Kok.)
 • Markkula Markku (Kok.)
 • Mauriala Jaakko (SDP)
 • Merra Martti (Kok.)
 • Mire Abdirahman Ali (SDP)
 • Mykkänen Jouni (Kok.)
 • Mäkelä Jukka (Kok.)
 • Niemi Marika (Kok.)
 • Pankasalo Anja (Kok.)
 • Seppä Heikki (Kok.)
 • Seppälä Kai (Kok.)
 • Sistonen Markku (SDP)
 • Uotila Kari (Vas.)
 • Viljakainen Paula (Kok.)
 • Värmälä Johanna (SDP)
 • Tyhjä
 • Lahtinen Teemu (PerusS/Sit.)
 • Perklén Elli (Kok.)

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Twitter