Tapiolan Jääpuutarha ja Tapionkentän kunnostus

YMPÄRISTÖN HOITO JA KUNNOSTUS (päivitetty 29.5.2016)


Tapiolan Kilta otti vuonna 2012 kantaa Tapiolan liikekeskustan ns. Jääpuutarhan hankesuunnitelmaan. Suunnitelman tarkoituksena oli muuttaa Tapiolan keskusallas talvisaikaan luistinradaksi. Hankkeeseen kuuluivat siirrettävät kahvila- ja pukuhuonekontit keskusaltaan länsireunalla, sekä altaan pohjaan rakennettavat kiinteät jäädytyslaitteet. Valtuustossa hanke hyväksyttiin 20.8.2012 selvällä enemmistöllä.

Lausunnossaan Tapiolan Kilta ei kannattanut ilmeisen kallista suunnitelmaa kahden erillisen luistinradan ylläpitämisestä Tapiolan keskustassa. Killan kanta perustui siihen, että puutarhakaupungin keskustassa on jo vuosikausia ollut ennestään luistelua varten rakennettu kenttä, nimittäin Tapiolan koulun viereinen Tapionkenttä. Tapionkentällä on aina voinut sekä luistella, että pelata jääkiekkoa vapaasti koska tahansa. Uudessa "Jääpuutarhassa" jääkiekon pelaaminen sitä vastoin on pääsääntöisesti kielletty.

Tapiolan "Jääpuutarha" vesisateessa maaliskuussa 2015
Tapiolan Jääpuutarha maaliskuisessa loistossaan 2015. Kuva: Kati Miettinen

Jääpuutarhan siirrettävät kontit tammikuussa 2014
Tapiolan Kilta esitti "Jääpuutarhan" kritiikkinä myös siirrettävien pukuhuonekonttien kuljetuskustannukset, ja niiden soveltuvuuden Tapiolan keskeisimmän kulttuurimaiseman ilmeeseen. Kuva: Kati Miettinen

Tapionkentän jäädytyslaitteet vietiin pois vuoden 2007 keväällä, ja kenttä on siitä lähtien odottanut kunnostusta. Alueen koulut ja asukasyhdistys vetosivat tuolloin turhaan Espoon kaupunkiin asian pikaisen korjaamisen puolesta. Keinotekoisesti jäädytetty, ilmainen, kaikille luistelijoille ja pelaajille avoin kenttä keskellä kaupunkia on ollut ainutlaatuinen koko Suomessa. Mielestämme modernin, kehittyneen Tapiolan asukkailla on myös tarve harrastaa vapaa-aikanaan. Pelkkä "turistiluistelu" Keskusaltaalla ei kaikille riitä.

Vaikka Jääpuutarha rakennettiin, yritti Kilta vaikuttaa itse Tapionkentän kunnostukseen vielä kesäkuussa 2014 antamallaan mielipidelausunnolla Tapionkentän ja Opinpolun puistosuunnitelman luonnoksesta (ks. Tapionkenttä, Opinpolku). Lausunnossaan Kilta painotti, että Tapionkentälle tulisi palauttaa tekojää. Lisäksi toivoimme, ettei Kulttuurikeskuksen uutta huoltotietä rakennettaisi Tapionkentän poikki, ja ettei kentän eteläpäähän kaavailtuun teemapuistoon tehtäisi kiinteitä rakennelmia, jotka estävät jääkiekkokaukalon pystyttämisen.

Killan kannanotto (kuten muutakaan mielipiteet) ei muuttanut Tapionkentän suunnitelmaluonnosta käytännössä millään tavalla. Kaavamaiseen ja valitettavan usein toistuvaan tapaansa kaupunki tyrmäsi parannusehdotukset yksi kerrallaan, vaivautumatta edes pohtimaan muutosten mahdollisuutta (ks. kaupungin vastineet alla). 18.3.2015 kaupungin tekninen lautakunta ilmoitti päätöksen lyhennelmässään: "Muistutusten johdosta ei tehty muutoksia katusuunnitelmiin." Päätös antaa mielestämme hyvän kuvan kaupungin "vuorovaikutteisesta" hallintomenettelystä ja asukkaiden kuuntelemisesta.

Jääpuutarhalle löytyi käyttäjiä joulukuussa 2013
Jääpuutarhalle löytyi käyttäjiä joulukuussa 2013. Vahinko vain, että yli 2 miljoonaa maksaneen suunnitelman kääntöpuolena oli Tapionkentän tekojään hylkääminen, ja Tapiolan jääkiekkoharrastajien unohtaminen. Kuva: Kati Miettinen

Jääpuutarhaan liittyvä epäselvyydet eivät kuitenkaan loppuneet tähän. Syksyllä 2015 kävi ilmi, että Espoon kaupunki oli hakemassa erillistä poikkeuslupaa rakentaa aiemmin siirrettävät kahvilakontit Keskusaltaan reunalle nyt pysyvästi. Lupaa haettiin siitä huolimatta, että Keskusaltaan "Jääpuutarhan" rahoitus ja rakentaminen hyväksyttiin valtuustossa 2012 nimenomaan siitä lähtökohdasta, että kontit olisivat siirrettäviä. Tuolloin määritelty rakennuslupa hyväksyttiin myöhemmin virkamiespäätöksellä väliaikaisena, ja edellytti konttien viemistä pois kesäksi.

Tapiolan Kilta jätti asiasta kaupungille helmikuussa 2016 muistutuksen, jossa se esitti kielteisen kantansa poikkeusluvan myöntämiselle. Tämäkään ei sittemmin johtanut tuloksiin. Rakennuspaikkana oleva Keskusallas on kaupunkikuvallisesti Tapiolan keskustan arvokkainta ydinaluetta, jonka maisemallisiin elementteihin kuuluvat olennaisesti mm. Aarne Ervin suunnittelema uimahalli ja Arto Sipisen suunnittelema Kulttuurikeskus. Kun jääpuutarhasta päätettiin, sellaista vaihtoehtoa, että siirrettävät kahvilarakennelmat nyt haetun poikkeamispäätöksen mukaisesti tultaisiin jättämään ympärivuotisesti Keskusaltaaseen, ei pitänyt olla olemassa. Mielestämme Tapiolan kulttuurimaiseman keskeisimmän alueen rakentaminen "lupakikkailulla" vie pohjan koko Tapiolan suojelulta.

Luettavaa (pdf):

Kommentit (0)

Kukaan ei vielä ole kommentoinut tätä artikkelia.

Kirjoita uusi kommentti

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Twitter