Steniuksenkummun kaavamuutos

TAPIOLAN KAAVOITUS JA RAKENTAMINEN (päivitetty 20.9.2015)


Steniuksenkummun asemakaavamuutos (Steniuksenkumpu, 213600) tuli vireille vuonna 2007. Sen tavoitteena oli muuttaa Suvikummun kohdalla osa Merituulentien eteläpuolen katu- ja viheralueista asuinrakennusten korttelialueeksi. Hankkeen taustalla olivat rakentamisen tiivistämispaineet metron vaikutusalueella.

Tapiolan Kilta antoi Steniuksenkummun kaavamuutoksesta Espoon kaupungille kaksi lausuntoa (2008 ja 2011). Kannanottojen sisältö perustui suurelta osin alueen asukkaiden yhteydenottoihin, ja heidän kanssaan käytyyn keskusteluun Steniuksenkummun kehityssuunnitelmista.

Alkuperäisessä (v. 2008) kaavaluonnoksessa lähes koko Steniuksenkummun alueelle suunniteltiin kerrostalojen muodostamaa tiivistä betonikorttelistoa, joka olisi ulottunut Merituulentieltä etelään aina Suvikummun asuinalueen reunoille asti. Samalla olisi kadonnut mm. Suvikummunrinteen luonnontilainen puistoalue.

Ensimmäisessä kannanotossaan Tapiolan Kilta kannatti rakennusoikeuden reipasta vähentämistä kaava-alueelta. Suvikumpu on yksi jäljellä olevia Tapiolan alkuperäishengen säilyttäneitä osia Tapiolassa. Alueen rakentamisen tulee siksi olla erityisen hienovaraista, ja puutarhakaupungin arvot toteuttavaa. Suvikumpu on myös harvoja paikkoja, joita ulkomaiset turistit (mm. arkkitehtiopiskelijat) tulevat edelleen Tapiolassa katsomaan. Alue on muutenkin erityisesti lapsiperheille sopiva puutarhojen sekä luonnon ja koulujen läheisyyden vuoksi.

Suvikummun asinalue Tapiolassa
Suvikumpu kuuluu Tapiolan harvoihin ehjänä säilyneisiin asuinalueisiin. Oheinen kuva Suvikujan päästä, Steniuksenkummun kaava-alueen vierestä. Kuva: Kati Miettinen

Espoon valtuuston enemmistö kuunteli Tapiolan Killan ja Suvikummun asukkaiden aktiivisia yhteydenottoja siinä määrin, että hanke palautettiin valtuustossa 24.5.2010 takaisin valmisteluun. Palauttamisen myötä alueen rakennusoikeutta pudotettiin suunnitellusta 17 000 kerrosneliömetristä noin 12 000 kerrosneliömetriin. Tämän jälkeen hanketta hiottiin ja käsiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksissa moneen kertaan.

Myöhemmässä kannanotossaan (2011) Kilta ilmoitti puoltavansa hankkeeseen tehtyjä parannuksia mm. rakennusoikeuden vähentämisen osalta, mutta esitti samalla kehitysehdotuksinaan autopaikkojen sijoittamista maan alle ja kerroskorkeuden pienentämistä edelleen Merituulentien varressa.

Havainnekuva Steniuksenkummun näkymästä Suvikummunkujan suunnalta
Havainnekuva Steniuksenkummun alueen näkymästä Suvikummunkujan suunnalta. Etualalla olemassa oleva rivitalo. Kuva: Espoon kaupunki (2015)

Havainnekuva uudesta kerrostaloalueesta Suvikummuntien suunnalta katsottuna
Havainnekuva Steniuksenkummun uudesta kerrostaloalueesta Suvikummuntien suunnalta katsottuna. Kuva: Espoon kaupunki (2015)

Vuoden 2015 alussa Kilta oli asukkaiden toiveesta uudelleen yhteydessä kaupunkisuunnittelulautakunnan jäseniin, ja painotti mahdollisuutta keventää rakennusten massaa edelleen. Samalla Kilta kritisoi suunnitelmia Merituulentien varteen kaavailluista meluaidoista, jotka eivät sovi Tapiolan puutarhakaupungin avoimeen ilmeeseen. Toivoimme myös, että alueella säilytettäisiin suunnitelmaan alunperin kuulunut tonttivaraus päiväkodille.

Steniuksenkummun kaava kuitenkin hyväksyttiin valtuustossa 8.6.2015 lähes yksimielisesti ilman enempiä muutoksia. Lopulliseksi rakennusoikeuden määräksi jäi aiemmin päätetty 12 000 km2.

Luettavaa (pdf):

Kommentit (0)

Kukaan ei vielä ole kommentoinut tätä artikkelia.

Kirjoita uusi kommentti

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Twitter