Kulttuurikeskuksen ja Kulttuuriaukion arkkitehtikilpailu

TAPIOLAN KAAVOITUS JA RAKENTAMINEN (päivitetty 26.8.2019)


Tapiolan Kilta otti joulukuussa 2018 ja toukokuussa 2019 kantaa Kulttuuriaukion ja kulttuurikeskuksen arkkitehtikilpailun kilpailutöihin ja hankkeen jatkotyöstämiseen. Hankkeen tavoitteena on muuttaa Kulttuurikeskus ympäristöineen nykyistä monipuolisemmaksi kulttuurikeskittymäksi, jonne sijoittuvat tulevaisuudessa myös Espoon kaupunginteatterin uudet tilat.

Killan mielestä Kulttuuriaukio ja Kulttuurikeskus muodostavat yhdessä yhden Tapiolan puutarhakaupungin tunnetuimmista ja kaupunkikuvallisesti arvokkaimmista alueista. Tämän johdosta alueen tuleva käyttö ja rakentaminen tulee suunnitella erittäin huolellisesti Tapiolan kaupunkikuvallisia arvoja ja alueen historiaa kunnioittaen. Samalla on tärkeää huomioida Kulttuurikeskuksen nykyisten toimijoiden ja tulevan toimijan teatterin tarpeet, sekä Kulttuuriaukion käyttötarkoitus.

Kilpailun voittaneessa Uusikuu-työssä on esitetty voimakasta lisärakentamista myös viereiseen Kaupinkallion puistoon. Mielestämme metsän alueelle esitetystä tehorakentamisesta on luovuttava, lukuunottamatta Kaupinkallion tieltä purettavien parkki- ja Keilahallin paikalle rakennettavia kortteleita. Kaupinkallion metsä on asukkaille ja Tapiolan tiiviille keskustalle tärkeä viheralue, joka luvattiin säilyttää virkistyskäytössä Kaupinkalllion edellisen kiistanalaisen v. 2009 kaavamuutoksen yhteydessä.

keskusallas
Kulttuurikeskus vesiputouksineen Keskusaltaan kanssa on Tapiolan tunnetuimpia ja arvokkaimpia maisemakokonaisuuksia. Kuva: Juhana Kaikkonen

Arto Sipisen suunnitteleman Kulttuurikeskuksen julkisivu Keskusaltaan puolelta on Tapiolan kaupunkikuvallisesti tunnetuimpia maisemia. Siksi julkisivu ja rakennuksen yhteydessä oleva vesiputousallas on tulevaisuudessakin säilytettävä ulkonäkönsä puolesta ennallaan, ja kunnostettava.

Teatteri itsessään tulee yhdistää Kulttuurikeskukseen ja Kulttuuriaukioon siten, että näyttämötorni sopii kaupunkikuvallisesti Kulttuuriaukion ilmeeseen ja aukion tulevaan käyttöön. Kulttuuriaukion puolestaan tulisi olla jatkossa avoin mahdollisimman monipuolisille tapahtumille ja kokoontumisille, joiden kautta aukiolle saataisiin elämää ja ihmisiä.

Tapiolan Kilta ja STAF järjestivät Kulttuuriaukion tulevaisuudesta asukastilaisuuden 25.3.2019, jonka tiivistelmä on luettavissa täältä.

Luettavaksi (pdf):

Kommentit (2)

   Ari Pesonen - 14.06.2019, 09:27

Jep, kiitos - tärkeää seurata ja kommentoida asiallisesti myös asiattomia hypelaajennuksia ja jatkuvia muutoksia:D

   Seppo Hakari - 11.01.2019, 19:17

Tapiolan Killan kannanotto Kulttuurikeskuksen ja Kulttuuriaukion arkkitehtuurikilpailun ehdotuksiin on huolella laadittu ja kilpailuehdotusten laajaan materiaaliin on selvästi syvennytty huolella ja asiantuntevasti. Kiitos Killalle Tapiolan asukkaiden näkökohtien esillä pitämisestä.

Kirjoita uusi kommentti

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Twitter