Mikä on Tapiolan Kilta?

Tapiolan Kilta ry on tapiolalaisten oma perinteikäs asukasyhdistys, joka on edustanut puutarhakaupungin asukkaita jo vuodesta 1956 lähtien. Tapiolan Kilta on sananmukaisesti kasvanut Tapiolan puutarhakaupungin kanssa.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tapiolan alueen kehittämiseksi alueellisen omaleimaisuuden pohjalta, osallistua ja pyrkiä vaikuttamaan Tapiolaa koskevaan yhdyskuntasuunnitteluun, lisätä asukkaiden kotiseututuntemusta ja -kiintymystä, viihtyvyyttä ja paikallishenkeä sekä edistää asukkaiden yhteisiä pyrkimyksiä.

Killan käytännön toimintaan kuuluu mm. lausuntojen antamista, kokousten ja yleisötilaisuuksien järjestämistä, julkaisutoimintaa ja konserttien järjestämistä. Kilta toimii yhteistyössä niin Espoon kaupungin kuin monien tapiolalaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Lisätietoa Tapiolan yksittäisistä kehityshankkeista, joihin Kilta on ollut vaikuttamassa on luettavissa täältä.

Yhdistyksen perustiedot

Rekisterinumero: 69.036
Ensirek. pvm: 24.03.1956

Tapiolan Kilta ry:n säännöt (pdf)

Yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet

Tietosuojaseloste jäsenrekisteristä (pdf, julkaistu 14.5.2018)

Tietosuojaseloste yhdistyksen postituslistasta (pdf, julkaistu 14.5.2018)

Tapiolan Killan visio

Tapiolan Killan toiminta rakentuu peruslähtökohdiltaan Heikki von Hertzenin (eli "Tapiolan isän") alkuperäisen, puutarhakaupungin perustana toimineen vision pohjalle:

"Nykypäivän urbaani ympäristö terrorisoivine liikenteineen, jatkuvine hermojännityksineen, pakokaasuineen, nokineen ja pölyineen on ihmiselämälle sopimaton kaikista näkökulmista, myös biologisesta. On luotava parempi asuinympäristö ja avain tähän on nykyaikainen asuntorakentaminen. Siksi nykypäivän kaupunkisuunnittelun tärkein tavoite on luoda sosiaalisesti ja ennen kaikkea biologisesti sopiva ympäristö ihmiselle elää. Tälle perustavoitteelle täytyy kaiken muun olla alistettu.
Asuntosäätiö käyttää kaikki keinot tehdäkseen Tapiolan puutarhakaupungista asuinalueen, joka suojelee ihmistä, hänen kotiolojaan ja virkistäytymistään. Lapsille ja nuorille on luotava hyvä ja turvallinen ympäristö kasvaa ja elää. Liikenne ei saa dominoida täällä; se täytyy pitää aisoissa ja rajoittaa asukkaiden tarpeisiin. Tapiola on tarkoitettu asukkaille, jotka arvostavat näitä näkökulmia ja ovat valmiita hyväksymään ne."
- Heikki von Hertzen, Arkkitehti-Arkitekten 1-2, 1956

Tapiolan Kilta pyrkii ajamaan Tapiolan kehittämistä ihmisläheisenä, puutarhakaupunkimaisena asuinympäristönä, jossa kaiken kehittämisen etusijalla on ihmisen elämänlaatu.

Kehittäminen, säilyttäminen ja kunnostaminen eivät ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja. Mielestämme aikamme kuuluisimman puutarhakaupungin luoneiden rakennusperiaatteiden soveltaminen on järkevää ja kustannustehokasta myös 2020-luvulla.

Tapiolan Keskusallas on puutarhakaupungin tunnetuimpia maamerkkejä.
Tapiolan Keskusallas on puutarhakaupungin tunnetuimpia maamerkkejä. Kuva: Juhana Kaikkonen

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Twitter