Yhteenveto Killan asukastilaisuudesta 30.3.2023, teemana Tapiolan kunnossapito

Julkaistu: 03.04.2023

IMG 3330

Tapiolan Kilta järjesti 30.3.2023 Tapiolan Palvelukeskuksessa asukastilaisuuden Tapiolan yleisten alueiden, katujen ja viheralueiden kunnossapidosta ja hoidosta.

Asiantuntijoina tilaisuudessa olivat katutuotantopäällikkö Simo Kesti, tiemestari Mika Vepsäläinen, vihertuotantopäällikkö Anne Mannermaa sekä vihertyöpäällikkö Merja Myyry Espoon kaupungilta. Tilaisuuden juontajana toimi toimittaja Olli Ihamäki. Paikalla oli vajaat 70 asukasta.

Lisäksi paikalla olivat Tapiolan projektijohtaja Antti Mäkinen, sekä Tapiolan Lämmön viherpalvelupäällikkö Johanna Käyhkö.

IMG 3334

Olli Ihamäki alusti tilaisuuden kertomalla laajasti Tapiolan synnystä, ideologiasta ja hoidosta siltä ajalta, jolloin Asuntosäätiö omisti yleiset alueet ja vastasi Tapiolan hoidosta. Alueet siirtyivät kaupungille 1994 sopimuksella, että hoidon taso säilyy – näin ei valitettavasti ole käynyt.

Asiantuntijat kertoivat katujen, jalankulun ja pyöräilyn väylien sekä viheralueiden kunnossapitoluokista ja hoidosta. Asiantuntijoiden esitys on ladattavissa tämän artikkelin lopusta, ja diassa 2 on linkit luokituksiin. Periaatteena on, että kaupunki hoitaa omistamansa alueen, ja yksityiset maanomistajat hoitavat omat alueensa. Vastuu jakautuu näin. Espoon julkisesta karttapalvelusta näkee kaupungin ja yksityisen omistuksen rajat.

Tilaisuuden asiantuntijat olivat toivoneet ennakkoon kysymyksiä, joihin he olivat valmistelleet vastaukset. Kysymysten aiheita sivuttiin, mutta kysymyksiä ei yksityiskohtaisesi käsitelty. Kysymykset ja asiantuntijoiden vastaukset ovat liitteenä olevassa diasarjassa, diat 4 – 15.

Ihamäki näytti paljon valokuvia Tapiolan yleisten alueiden ja kalusteiden huonosta kunnosta. Kuvissa näkyi korjaamisen tarve ja huono työnjälki. Asiantuntijat olivat samaa mieltä, että alueiden kunto/hoito ei ole ollut kunnossa. Keskustelu käytiin Ihamäen esittämien kuvien kautta.

Silkkiniityltä otetun kuvan avulla Ihamäki kysyi, miten viherpalvelu valvoo ulkopuolisten urakoitsijoiden työn jälkeä niityillä. Hänelle vastattiin, että kaivamisiin luvat antaa Alueiden käytön hallinnan yksikkö. Sama yksikkö valvoo urakoitsijoiden työtä. Yksityisten urakoitsijoiden valvonta on resurssikysymys. Leimuniityn nurmikon huono kunto puolestaan johtuu jääpoltteesta. Sitä on pyritty parantamaan.

Tie- ja pyörätiealueilla asfaltin kunnon valvonta kuuluu katuvalvojille. Kaupungin asfaltintilaajat tilaavat urakoitsijan ja osoittavat alueet, jotka korjataan. Työn laadun valvonnassa usein kyse on tässäkin resursseista. Työn voi tehdä joko hyvin, tai huonosti.

Roskisten kansien todettiin olevan usein auki, mikä johtuu pullojen keräämisestä. Asiantuntijat kertoivat, että ongelmaa pyritään hoitamaan pian käyttöön saatavilla magneetilla varustetuilla kansilla.

Espoo on mukana myös "Miljoona roskapussia" -kampanjassa, joka aukeaa 13.4.2023. Asukkaat voivat myös järjestää roskien keräämiseksi talkoita (katso linkki, dia 3). Talkoohenkeä osallistujista tuntui löytyvän ja toivottavasti myös tekijöitä, kun talkoita toteutetaan.

Hiekotushiekan pöly on aiheuttanut asukkaille paljon haittaa, kun sen poisto on epäonnistunut parkkeerattujen autojen vuoksi. Espoo ei ole antanut siirtokehotuksia kuten esim. Helsingissä. Menettelyyn on ollut syynä resurssipula. Toivottiin, että asia saataisiin hoidettua kuntoon.

Johanna Käyhkö totesi, että Tapiolassa on runsaasti hoitovelkaa, jota myös Tapiolan Lämpö koittaa hoitaa kuntoon. Antti Mäkinen kertoi Tapiolan keskustan rakentamisen edistymisestä.

Todettiin, että Tapiola on tärkeä koko Espoolle. Tapiola on edelleen ainutlaatuinen. Ilman keskustan uudistusta Tapiolan asema ei olisi säilyttänyt asemaansa. Keskustan ulkopuolinen Tapiola on hyvin säilynyt, ja keskusta rakentuu parhaillaan uudelleen. Kaikki tahot tekevät parhaansa Tapiolan kunnossapitämiseksi. Kaupungin organisaatio ja resurssipula ovat asioita, jotka poliitikkojen pitäisi hoitaa kuntoon.

Johtopäätöksenä tilaisuudesta jäi mieleen tarve kehittää alueellista koordinaatiovastuuta (omistajuutta). Se parantaisi investointien ja kunnossapidon yhteensovittamista.

Yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella saamme paljon hyvää aikaan. Hyvä ja toimiva yhteydenpitoväline on Trimple Feedback -sovellus. Se toimii hyvin, kaupunki vastaa siihen, ja homma hoituu.

IMG 3329


Asukastilaisuudessa käytetyt Powerpoint-kalvot on ladattavissa täältä.

Kommentit (0)

Kukaan ei vielä ole kommentoinut tätä artikkelia.

Kirjoita uusi kommentti

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Twitter