Äänestyslistat Kehä I:n parannushankkeen käynnistämisestä Keilaniemessä

Espoon valtuusto hyväksyi 21.12.2015 Kehä I:n ensimmäisen vaiheen parannushankkeen käynnistämisen Keilaniemessä.

Hyväksytty suunnitelma käsitti Kehä I:n valo-ohjattujen tasoliittymien muuttamisen eritasoliittymiksi (Karhusaarentie, Keilaniementie ja Tapiolantie) ja Länsiväylän eritasoliittymän parantamisen. Hankkeeseen kuului myös n. 440 metrin pituisen Keilaniemen tunnelin rakentaminen, jonka päälle niin ikään rakennetaan Tapiolaa ja Keilaniemeä yhdistävä viherkansi.

Asukasyhdistys Tapiolan Kilta ei ole vastustanut Kehä I:n kattamista itsessään, mutta on pitänyt nyt hyväksyttyjä suunnitelmia ongelmallisina useista eri syistä. Olemme vaatineet hankkeen korjaamista vähemmän asukkaita haittaavaksi, mihin on kuulunut mm. esityksemme Otasolmun ja lähimmän rampin siirtämisestä kauemmaksi asutuksesta, jotta etäisyyden lisäksi suojaavaa puustoa voitaisiin säilyttää. Lisäksi olemme suhtautuneet kriittisesti "väliaikaisen" risteyssillan rakentamiseen Itäranta 13:n välittömään läheisyyteen.

Kilta on suhtautunut erittäin kriittisesti myös rakentamisen aikaisiin laiminlyönteihin. Kehä I:n työmaalla on järjestelmällisesti rikottu melumääräyksiä, eikä kivipölyn siirtymistä hengitysilmaan ja asuntoihin ole tietojemme mukaan ehkäisty millään tavalla. Luvat on myönnetty tiukoilla melu/suojausehdoilla, mutta niitä ei ole valvottu riittävästi. Asukkailta saamamme tiedon mukaan urakoitsija on käyttänyt valvonnan puutetta häikäilemättä hyväkseen. Muutamat Itärannan asukkaat ovat joutuneet muuttamaan melu- ja pölyhaittojen takia jopa pois alueelta.

Valtuusto 21.12.2015:

Valtuustossa äänestettiin siitä, tulisiko hanke hyväksyä.

Särkijärvi Louhelaisen ym. kannattamana ehdotti, että päätösehdotus hylätään.

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Särkijärven hylkäysehdotusta, äänestävät "ei". Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

 

 • Jaa
 • Aarnio Antti (SDP)
 • af Hällström Nina (SFP)
 • Ahlfors Tiina (Vas.)
 • Alaviiri Kaisa (Kok.)
 • Erävuoma Asso (Kok.)
 • Eriksson Mikael (SFP)
 • Gestrin Christina (SFP)
 • Granberg Fred (SFP)
 • Guzenina Maria (SDP)
 • Haglund Carl (SFP)
 • Hellström Martti (SDP)
 • Hintsala Mikko (Kesk.)
 • Holst Jan (Kok.)
 • Horsma Johanna (Kok.)
 • Jalonen Jaana (Kok.)
 • Järvenpää Kaarina (KD)
 • Johansson Ulf (Vårt Esbo)
 • Kankkonen Stig (SFP)
 • Kauma Pia (Kok.)
 • Kemppi-Virtanen Pirjo (Kok.)
 • Kiijärvi Laura (Kok.)
 • Kivekäs Liisa (SDP)
 • Konttas Ari (Kok.)
 • Kuusisto Kari (Kok.)
 • Laiho Mia (Kok.)
 • Laukkanen Antero (KD)
 • Lauslahti Sanna (Kok.)
 • Lehtola Ville (Kok.)
 • Lintunen Kai (Kok.)
 • Luhtanen Leena (SDP)
 • Lumme Jasminiitta (SDP)
 • Männikkö Olli (Kok.)
 • Markkula Markku (Kok.)
 • Meriläinen Raija (Kok.)
 • Mustakallio Kristiina (Kok.)
 • Mykkänen Jouni (Kok.)
 • Palomäki Ulla (Kok.)
 • Peltokorpi Mikko (Kok.)
 • Repo Simo (Kesk.)
 • Seppä Heikki (Kok.)
 • Simpanen Veikko (SDP)
 • Sistonen Markku (SDP)
 • Tähtikunnas Janne (Kok.)
 • Thure-Toivanen Tiina (Kok.)
 • Uotila Kari (Vas.)
 • Värmälä Johanna (SDP)
 • Viljakainen Paula (Kok.)
 • Vuornos Henrik (Kok.)
 • Ei
 • Byman Kurt (PerusS/Sit)
 • Elo Tiina (Vihr.)
 • Elo Simon (PerusS/Sit.)
 • Grönroos Simo (PerusS/Sit.)
 • Halava Heli (Vihr.)
 • Hopsu Inka (Vihr.)
 • Huhta Seppo (PerusS/Sit.)
 • Hyrkkö Saara (Vihr.)
 • Juvonen Arja (PerusS/Sit.)
 • Karimäki Johanna (Vihr.)
 • Kasvi Jyrki (Vihr.)
 • Kilpi Jukka (PerusS/Sit.)
 • Koivisto Janna (Vihr.)
 • Lahtinen Teemu (PerusS/Sit.)
 • Louhelainen Kirsi (Vihr.)
 • Nevanlinna Risto (Vihr.)
 • Nieminen Pinja (Vihr.)
 • Partanen Henna (Vihr.)
 • Pulkkanen Petri (PerusS/Sit.)
 • Rahkonen Susanna (Vihr.)
 • Ruoho Veera (PerusS/Sit.)
 • Salli Päivi (Vihr.)
 • Särkijärvi Jouni (Kok.)
 • Soini Timo (PerusS/Sit.)
 • Turunen Arto (Kok.)
 • Tyhjä
 • Koskinen Jussi (Kok.)

 Tapiolassa tapahtuu

17.4.2018Hanke nähtävillä: "Itäranta, 211700"

25.4 – 29.4.2018April Jazz

4.5 – 13.5.2018Espoo Ciné

18.5 – 19.5.2018Tapiolan Kesänavaus

11.4 – 30.5.2018Lattaritanssitunnit Tapiolan urheilutalolla

3.6 – 9.6.2018Vocal Espoo


Elokuviin Tapiolassa?
Katso täältä Kino Tapiolan
viikko-ohjelmisto!


Kaupungin kuulutukset

Kaikki kaupungin ajankohtaiset kuulutukset ja tiedotteet löydät täältä.

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Yhteistyössä

Twitter