Satakielenrinteen arkkitehtikilpailu ja kaavoitus

TAPIOLAN KAAVOITUS JA RAKENTAMINEN (päivitetty 23.1.2018)


Tapiolan Kilta ry on ottanut 12.11.2017 kirjallisesti kantaa Espoon kaupungin järjestämään Satakielenrinteen arkkitehtuurikilpailuun. Mielestämme alueelle esitetty 50 000 km2 rakennusoikeus on ylimitoitettu Tapiolan keskeisimmän alueen kaupunkikuvaan nähden, ja sen pohjalta tehty kaavoitus nakertaisi entisestään Tapiolan keskustan vähäiseksi käyviä virkistysalueita.

Olemme esittäneet alueesta kaupungille kannanottomme seuraavin sanoin:

Kilpailutöille asetetut lähtökohdat ovat olleet huonot. Kilpailualuetta ei olisi saanut ulottaa Satakielitalon eteläpuolelle metsikköön. Tapiolan keskustan lisärakentamisen tulisi edellyttää, että olemassa olevaa metsää ja kalliota, joka toimii asukkaiden lähivirkistysalueena, ei supisteta. Myöskin kilpailutöille lähtökohdaksi annettu rakennusoikeus on maisemallisista ja kaupunkikuvallisista syistä johtuen vahvasti ylimitoitettu. Näin suuri rakennusoikeus on haitanut arkkitehtien työtä ja se vaikeuttaa kilpailutöiden hyödyntämistä jatkossa. Teatterin sijoituksen huomioon ottaminen kilpailussa olisi myös ollut asiallista, koska teatterin paikka lienee päätöksentekoon liittyvistä syistä johtuen edelleen kiistanalainen.

Kilpailuehdotuksista Birdie on ainoa, jota voitaisiin käyttää hyväksi asemakaavaa laadittaessa.

Killan kannanotto on ladattavissa täältä myös pdf-muodossa.

BIRDIE asemapiirros uusi2017
Kilpailuehdotus Birdien kaavapiirros, josta näkyy, että Satakielenrinteen korttelit haukkaisivat osan myös nykyisestä puistosta Satakielitalon eteläpuolella. Muut kilpailuehdotukset löytyvät täältä. Kuva: Espoon kaupunki (2017)

Kommentit (1)

   Seppo Hakari - 29.11.2017, 10:41

Kiitos Killalle hyvästä kannanotosta koskien Satakielenrinteen arkkitehtuurikilpailua. Itse toimitin palautteen omissa nimissäni suoraan kaupungille. Myös siinä moitin ilmeisesti kilpailun ohjelmasta lähtöisin olevaa liian suurta rakennusmäärää. Arvioin suppeasti kaikki kilpailuehdotukset ja päädyin samaan tulokseen, että nimimerkki "Birdie" on ehdotuksista paras sisältäen kuitenkin em haitan liian suuresta m2-määrästä.
Terveisin, Seppo Hakari

Kirjoita uusi kommentti

 Tapiolassa tapahtuu

9.3.2018LV: Kehä I kiertotielle Keilaniemessä

10.2 – 10.3.2018Suomen suurin pienoisrautatie

10.3.2018Tapiolan Maalaismarkkinat

16.3 – 18.3.2018Kauppakeskus AINOAn laajennuksen vuosipäivä

23.3.2018Hanke nähtävillä: "Helmakuja"

25.4 – 29.4.2018April Jazz


Elokuviin Tapiolassa?
Katso täältä Kino Tapiolan
viikko-ohjelmisto!


Kaupungin kuulutukset

Kaikki kaupungin ajankohtaiset kuulutukset ja tiedotteet löydät täältä.

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Yhteistyössä

Twitter