Satakielenrinteen arkkitehtikilpailu ja kaavoitus (2017–)

Päivitetty: 23.1.2018

Tapiolan Kilta pitää Satakielenrinteen arkkitehtikilpailun tuloksia liian massiivisina Tapiolan kaupunkikuvaan. Satakielitalon eteläpuolinen puisto tulee säilyttää virkistysalueena.


Maksullinen pysäköinti Tapiolan liikekeskustassa (2017–)

Päivitetty: 11.1.2018

Tapiolan Kilta ei kannata pysäköinnin muuttamista maksulliseksi Tapiolan liikekeskustassa. Mielestämme ilmaiset julkisten alueiden parkkipaikat ovat tärkeitä Tapiolan yrittäjien ja alueen elinvoiman kannalta.


Keilaniemenpuisto ja Itämetsän laskuoja (2016–)

Päivitetty: 27.10.2017

Tapiolan Kilta pitää Keilaniemenpuiston suunnitelmaluonnosta (2017) sisällöltään toteuttamiskelpoisena, jos lähtökohdaksi otetaan viereisen Itämetsän puuston ehdoilla tehtävä rakentaminen. Kilta ei kuitenkaan kannata Itämetsän läpi suunniteltua hulevesien laskuojaa Otsolahteen.


Maarinaukion kaavamuutos (2017–)

Päivitetty: 4.1.2018

Tapiolan Kilta pitää Maarinaukion kaavamuutosta toteuttamiskelpoisena, jos alueelle lisätään myös opiskelija-asuntoja.